Wednesday, September 3, 2014

Program Jaringan Usahawan

Assalammualaikum dan salam sejahtera.

Menjemput mereka yang ingin melibatkan diri dalam dunia perniagaan untuk bersama-sama dalam Program Jaringan Usahawan anjuran Galaxy Entrepreneur Network. Tidak kira kepada mereka yang telah menceburi bidang perniagaan, baru bermula atau baru berniat untuk memulakan perniagaan.

Antara faedah-faedah menceburi jaringan ini ialah :

1. Kolabrasi di antara usahawan yang untuk bekerjasama bagi meluaskan empayar perniagaan dalam bentuk teknikal, bahan mentah, tenaga kerja, logistik, fasiliti pejabat, mesin/jentera dan sebagainya.

2. Perpindahan teknologi dan maklumat melalui seminar, business preview atau proposal berskala kecil (<30 peserta) , sederhana (>100 peserta) atau besar (>1000 peserta)

3. Perkongsian modal & kepakaran teknikal perniagaan yang berdaya saing agar dapat meminimumkan kos, mengawal pengurusan risiko dengan efektif dan efisien serta memaksimumkan keuntungan.

4. Meluaskan kuasa pasaran dari segi batas geografi, kepelbagaian profil klien dan pengguna, perbezaan kaum, jantina, umur, agama dan sebagainya. Kuasa pasaran juga dapat diluaskan apabila jaringan dapat memenuhi kehendak setempat dari segi permintaan terhadap kepantasan perkhidmatan oleh faktor jarak.

Untuk keterangan lanjut, email ke shemly@ymail.com . Kami akan membalas email anda beserta borang permohonan.

Harap maklum & terima kasih.

Manager
Galaxy Entrepreneur Network

No comments: